Autisms        
Autisms nav nolemtība. Autisms ir ārstējams. Meklēsim cerību kopā

Seko Autisms Latvija lapai FaceBook un Instagram


Pētījums par AUTISMU un Uzturu 7.12.2018

 !!!  Pētījums noslēdzies. Ar galvenajiem rezultātiem var iepazīties te 

Ja esi mamma vai tētis bērniņam ar autiskā spektra traucējumiem, zini, ka te ir iespēja uzzināt, mācīties un darboties, lai palīdzētu bērnam. Lasi informāciju par pētījumu zemāk.

Lūdzu palīdzību, daloties ar FaceBook  lapas Autisms Latvija ierakstu.
Tava dalīšanās palīdzēs sasniegt vairāk cilvēkus un veikt pētījumu par iespējām palīdzēt autiskajiem bērniem un viņu ģimenēm. Vecākiem, kas audzina bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, piedaloties pētījumā, būs iespēja uzzināt par dabiskām iespējām kādu autiskā spektra izpausmju mazināšanā, kas, iespējams, var būtiski uzlabot ikdienu kopā ar īpašo bērnu. Sirsnīgs paldies par atbalstu.

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES PĒTĪJUMĀ par AUTISMU un UZTURU


"Zema ogļhidrātu satura uztura stratēģijas un uztura bagātinātāju potenciāls autiskā spektra simptomu mazināšanā bērniem – pilotpētījums" (Maģistra darbs, Latvijas Universitātes studiju programma Uzturzinātne)

Labdien, autisko bērnu vecāki!

Ar šo vēlamies Jūs informēt par plānoto pētījumu par autismu un uzturu un aicinām tajā piedalīties ģimenes, kas audzina bērnus (2-18 gadus vecus) ar autiskā spektra traucējumiem (ar autisma diagnozi vai bez tās).
Zemāk varat iepazīties ar īsu pētījuma aprakstu jautājumu un atbilžu veidā. Ja vēlaties piedalīties pētījumā, lūdzu, rakstīt uz zemāk norādīto e-pasta adresi, un Jums atsūtīsim pieteikšanās anketu. 

Kāds ir pētījuma mērķis? 
Pētījuma mērķis ir izpētīt, vai ar terapeitisku uzturu, papildinātu ar piemērotiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem, bērniem ar autiskā spektra traucējumiem var palīdzēt uzlabot ar gremošanu saistītos, kā arī citus fiziskos un mentālos simptomus. 

Kas iegūs no pētījuma? 
Vairumam autisko bērnu ir arī dažādi gremošanas trakta simptomi - aizcietējumi, caureja, vēdera sāpes, vēdera uzpūšanās u.tml., kas ietekmē bērnu labsajūtu dienā un miega kvalitāti naktī. Lielu daļu šo ar zarnu trakta darbību saistīto simptomu var risināt ar piemērotu terapeitisku uzturu. Tā kā gremošanas trakta simptomi ietekmē arī bērnu uzvedību, valodas attīstību, uzmanības noturību, spēju mācīties u.tml., tad, ieviešot izmaiņas ēdienkartē un sakārtojot vēdera darbību, domājams, šiem bērniem var mazināties arī atsevišķas autisma izpausmes. Terapeitiska uztura pieeja autiskā spektra simptomu mazināšanai var palīdzēt uzlabot ikdienu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī viņu ģimenēm.

Cik ilgi notiks pētījums?
Pētījuma ilgums ir 3 mēneši – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. martam.

Kā izpaudīsies pētījums? 
Pētījumā plānots izmantot terapeitisku uztura plānu - samazināta ogļhidrātu satura jeb SCD/GAPS (Specific Carbohydrate Diet / Gut and Psychology Syndrome) uzturu, to papildinot ar piemeklētiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. 
Informāciju par Specifisko ogļhidrātu diētu (Specific Carbohydrate Diet, SCD) angļu valodā var lasīt te www.breakingtheviciouscycle.info/home/
Informāciju par Gut and Psychology Syndrome (GAPS) uztura programmu angļu valodā var lasīt šeit www.gaps.me Abu uztura programmu galvenie principi ir līdzīgi. Piesakoties pētījumam, Jums tiks nosūtīts materiāls par GAPS diētu latviešu valodā. 
Visas pētījumam atlasīto bērnu ģimenes tiks iepazīstinātas ar pētījumā izmantoto terapeitisko uztura programmu. 2018. gada decembrī tiks plānotas tikšanās ar vecākiem, lai izskaidrotu terapeitiskā uztura plāna (SCD/GAPS) principus un vadlīnijas. Katra pētījumā iekļautā ģimene saņems izdrukātu SCD/GAPS uztura vadlīniju materiālu, kā arī recepšu idejas. 

Kas būs jādara, piedaloties pētījumā?
Ģimenes, kas audzina bērnu/us ar autiskā spektra traucējumiem un kuras tiks atlasītas pētījumam, dalīs divās grupās - tiks izveidota Intervences grupa un Kontroles grupa.

Dalībniekus, kuri būs iekļauti Intervences grupā, mēs lūgsim:
1. ikdienā ēdināt bērnu saskaņā ar SCD/GAPS uztura vadlīnijām (no uztura būs jāizslēdz graudaugi, cukurs, pārstrādāti produkti, sīkāk par to tiks pastāstīts klātienes tikšanās reizē)
2. katru dienu dot norādītos vitamīnus un uztura bagātinātājus
3. aizpildīt visas pētījumā nepieciešamās anketas, kur būs jānovērtē bērna fiziskie, mentālie un emocionālie simptomi un to iespējamais progress
4. ja bērna situācija atļauj, 2 reizes nodot asins analīzes
5. piedalīties informatīvajās tikšanās reizēs (reizi mēnesī), kas paredzētas ģimeņu atbalstam pētījuma laikā

Lūdzu ņemt vērā, ka:
• SCD/GAPS uztura programmas realizēšana būs vecāku uzdevums un atbildība
• Asins analīžu izmaksas (D vitamīns: 7 eiro + parauga paņemšanas izmaksas) sedz vecāki vai Ģimenes ārsts, vai Apdrošināšanas kompānija 
• Vitamīnu / Uztura bagātinātāju izmaksas sedz vecāki. Orientējoši tas būs 40 eiro/mēnesī, kopā 160 eiro uz visu pētījuma laiku. Ja izmaksas būs mazākas par šobrīd aprēķinātajām, mēs Jums to paziņosim.
• D Vitamīnu apsolījis finansēt ražotājs

Dalībniekus, kuri būs iekļauti Kontroles grupā, mēs lūgsim:
1. ikdienā ēdināt bērnu kā agrāk, neveicot nekādas izmaiņas
2. ja tiek doti kādi vitamīni/uztura bagātinātāji, tos turpināt, kā līdz šim
3. aizpildīt visas pētījumā nepieciešamās anketas, kur būs jānovērtē bērna fiziskie, mentālie un emocionālie simptomi 
4. saprast, ka pētījuma laikā ģimenes arī šajā grupā saņems informāciju par terapeitisku uzturu un noderīgiem uztura bagātinātājiem, bet šīs zināšanas varēs likt lietā pēc pētījuma beigām

Kas jādara, ja ar savu bērnu vēlaties piedalīties pētījumā?
Ja esat izlasījis/-usi šo Aicinājumu piedalīties pētījumā, ja esat sapratis/-usi pētījuma norisi un abu pētījuma grupu uzdevumus, un vēlaties piedalīties pētījumā, lūdzu, rakstīt uz zemāk norādīto e-pasta adresi, un Jums atsūtīsim pieteikšanās anketu. Pēc aizpildītas Anketas dalībnieku atlasei saņemšanas, dažu dienu laikā paziņosim, vai Jūsu bērns tiks iekļauts pētījumā. Apstiprinošas atbildes gadījumā Jums tiks nosūtīta papildus informācija, tai skaitā Informētas piekrišanas veidlapa un visas nepieciešamās anketas.

Vai anketas ir anonīmas?
Ņemot vērā, ka katra autiskā bērna situācija un simptomi ir individuāli un pētījuma ietvaros ir svarīgi sekot katra bērna progresam, pētījuma datu apstrādes nolūkos pētījumā izmantotās anketas NAV anonīmas.

Vai jāuztraucas par datu konfidencialitāti?
Visi anketās iegūtie dalībnieku personas dati un dati par autisko bērnu veselību ir konfidenciāli, tie netiks izpausti trešajām personām, un tiks apkopoti un apstrādāti bezpersoniskā veidā pētījuma mērķa sasniegšanai. Personas dati tiks glabāti stingri konfidenciāli, un tie nebūs publiski pieejami. 

Kas notiks, ja pārdomāsiet pētījuma laikā?
Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga. Jūs jebkurā brīdī varēsiet izbeigt savu piedalīšanos pētījumā. Piedalīšanās pārtraukšana nekādā veidā nebūs saistīta ar Jūsu iespēju saņemt valsts nodrošinātos medicīnas un citus pakalpojumus, kā arī neradīs nekādas negatīvas sekas Jums vai Jūsu bērnam.

Jautājumus par pētījumu var uzdot, rakstot uz autisms.petijums@gmail.com

Pieteikties pētījumam, rakstot uz autisms.petijums@gmail.com


Ievads

Šajā lapas sadaļā es dalīšos ar uzzināto saistībā ar Autismu. Te galvenokārt uzsvaru likšu uz iespējām - parādīt ģimenēm ar autiskā spektra bērniem, ka ir iespējas palīdzēt. Tāpēc nedusmojies, ja Tev liekas, ka es šeit nejūtu līdzi vai neatbalstu emocionāli. Ticu, ka šo - emocionālo atbalstu - Tev ir, kur gūt. Un tas ir īpaši svarīgi, kad bērnam ir tikko noteikta autisma diagnoze. 

Meklē atbalstu Latvijas Autisma apvienībā, kur pulcējas gan ģimenes ar autiskā spektra bērniem, gan zinoši speciālisti, kas palīdz saprast, kā tālāk dzīvot un kā dot maksimālo atbalstu bērnam.

Te mēs runāsim par pavisam praktiskām lietām, KO DARĪT, lai mazo atveseļotu. Un es rādīšu dažādus ceļus - gan tos, par kuriem esmu mācījusies (Homeopātija, CEASE terapija, GAPS diēta), gan tos, par kuriem uzzinu nejauši (MMS, Mendability) vai mērķtiecīgi (DAN pieeja) un nereti man vēl pašai jāaug līdz to pilnīgai pieņemšanai.

Ja Tu gribi jautāt, KĀPĒC es to visu daru, tad uzreiz tepat īsi atbildēšu. Nē, man nav tiešas personiskas pieredzes ar autismu ne tuvajā, ne tālākā ģimenē. Taču, jau mācoties Homeopātiju (domas autisma virzienā man aizdevās 3. kursā), es zināju, ka vēlos palīdzēt tieši smagā situācijā esošiem bērniem, kam mūsdienu medicīna nedod daudz cerību, bet paredz nevieglu likteni ar nolemtības un bezcerības zīmogu. Un to, ka cerība reāli ir, es drīz uzzināju un par to pārliecinājos no vairākiem aspektiem. Un tāpēc rakstu šo lapas sadaļu, lai arī Tu uzzinātu, ka Tavam bērnam IR CERĪBA ATVESEĻOTIES. 

Balstoties uz manām teorētiskajām zināšanām, kopš 2014. gada aprīļa es strādāju kopā nu jau ar 15 ģimenēm gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, izmantojot Homeopātiju, CEASE terapiju un GAPS uztura programmu, un pamazām veidojas arī mana praktiskā pieredze. Un jau pat šajā neilgajā laikā varu redzēt pirmos labos rezultātus, kas mani iedrošina mācīties un darboties tālāk.

Šajā mājas lapas sadaļā arī skaidrošu, kāpēc mums sabiedrībā ir autisma epidēmija, kas pie tā vainīgs, ja vispār. Labā ziņa - mums vairs nav jādzīvo ar nolemtības domu, ka tādi ir gēni, un tur neko vairs nevar darīt. Gēnus var izmainīt jebšu padarīt tos aktīvus vai ne, katru dienu domājot, kāda ir vide šiem gēniem - tātad mudināšu Tevi domāt gan par uzturu, gan toksīniem organismā (un kā no tiem atbrīvoties), gan par mājas vidi, lai tā nekaitētu bērnam katru dienu. Par šo visu - Sk rakstu zemāk Vai varam vainot tikai gēnus – pārdomas Pasaules Autisma dienā.

Šo lapas sadaļu es drīzumā nedaudz pārveidošu, lai Tev lasīšana ir ērtāka, jo nupat jau lasāmais palags uz leju ir krietni garš, un varbūt liekas juceklīgs. Līdz kamēr tieku līdz labajām formāta izmaiņām, lasi zemāk krikumus no visa.

Lasi arī sadaļas Homeopātija un Autisms  CEASE Terapija un Autisms ,  GAPS un AutismsKrustziežu dzimtas dārzeņi un Autisms 16. okt. 2014

2014. gada 13.oktobrī internetā www.pnas.org mājas lapā publicēts medicīniskā pētījuma raksts "Sulforaphane treatment of autism spectrum disorder (ASD)" (autori Kanwaljit Singh, Susan L. Connors, Eric A. Macklin, Kirby D. Smith, Jed W. Fahey, Paul Talalay, and Andrew W. Zimmerman), kas vieš cerību bērniem un pieaugušajiem ar Autiskā spektra simptomiem. Stāsts ir par medicīnisku zinātnisku pētījumu, kas pierāda, ka brokoļu sula un tajā esošais sēru saturošais organiskais savienojums (Sulforaphane) var palīdzēt mazināt arī autiskā spektra izpausmes. 

Pētījuma rezultāti ietver šādus aspektus:

 • 17 no 26 pētījuma dalībniekiem, kas lietoja brokoļu ekstraktu ar sēra savienojumu, uzlabojās uzvedība, sociālā saskarsme, miers
 • Pēc 18 nedēļu ārstēšanas kursa veiktie testi uzrādīja samazinātu aizkaitināmību, letarģiju, mazāk izteiktas spontānās atkārtotās kustības, hiperaktivitāti. Uzlabojās komunikācija un motivācija.
 • 46% no sēra savienojumu saturošo brokoļu ekstraktu saņēmušajiem cilvēkiem uzrādīja jūtamu uzlabojumu sociālajā saskarsmē, 54% gadījumu uzlabojās nepieņemamā uzvedība, bet 42% uzlabojās verbālā komunikācija.

Labas informācijas nevar būt par daudz. Lasi arī citus rakstus pa šo cerīgo jaunumu:

Tātad ar šo uzzinām, ka Krustziežu dzimtas dārzeņi (kāposti, brokoļi, puķu kāposti, spināti, kāļi, kolrābji, redīsi, Briseles kāposti uc) citu slimību atveseļojošā potenciāla starpā var palīdzēt arī AUTISKĀ spektra simptomu gadījumā. Ir kāpostu ēšanas sezona! Un vēl 1 lielisks iemesls, lai par to atcerētos. Autisms. 

Pēc citos avotos uzzinātā brīdinu - cilvēkiem ar vairogdziedzera problēmām ar sēru bagātajiem dārzeņiem jābūt uzmanīgiem (drošāk tos ēst vārītus vai tvaicētus)Svaigi krustziežu dzimtas dārzeņi – kāposti, brokoļi, puķu kāposti, spināti, kāļi, kolrābji, redīsi, Briseles kāposti – satur sēru (sulforaphane), tāpēc šie dārzeņi veicina vairogdziedzera pietūkumu (goitrogenic). Šo apgalvojumu apstrīd Tom Malterre, kurš uzskata, ka nevajadzīga piesardzība radusies vēsturiski. Klausies  arī Tom Malterre video lekciju par Brīnumdārzeni Brokoli.


www.usautism.org/conferences 4-7 Sept 2014 5. sept. 2014

Vai zināji, ka Paracetamols var būt vainojams autismā? Par to plašāk lasi šajos rakstos:

Tylenol: A Major Culprit in the Autism, ADHD, and Asthma Epidemic, William Shaw, 15 December 2013

Evidence that Increased Acetaminophen use in Genetically Vulnerable Children Appears to be a Major Cause of the Epidemics of Autism, Attention Deficit with Hyperactivity, and Asthma, William Shaw, Ph.D.

Tāpēc nākamreiz pārdomā labi, pirms gribi ar Paracetamola palīdzību samazināt sava mazuļa temperatūru. 

Konferencē uzzini, kā palīdzēt bērniem ar autismu. Pirmais ir piemērota diēta (CF/GF, SCD, GAPS , LOD uc), Probiotiķi un cinks Zn. Tad domā par mājas attīrīšanu no toksīniem. Nepalaid garām Martha Herbert un Julie Matthews lekcijas.


Lekcijas 2014

Jūlijs 2014

2014. gada 25.jūlijā 15:00 Latvijas Autisma apvienībā lasīšu lekciju "Homeopātija, CEASE terapija un GAPS - iespējas autisma atbalstam". Lekcija bezmaksas.  Latvijas Autisma apvienība atrodas Vecrīgā, Torņa ielā 4, 1B-202

Tāda paša satura lekciju "Iespējas palīdzēt autismam – Homeopātija, CEASE terapija un GAPS uztura programma" lasīšu Siguldā biedrībā Cerību spārni 2014. gada 31. jūlijā plkst. 17.00 Arī šī lekcija bezmaksas 

Lekcijas materiāls šeit


Aprīlis 2014

Lekcija GAPS filozofija, diēta un dzīvesveids – vai cerība autismam?

Latvijas Autisma Apvienības telpās Torņa ielā 4, Rīgā, 2014. gada 15. aprīlī plkst. 17.00

2014. gada martā esmu piedalījusies GAPS konsultantu kursos Londonā pie GAPS autores Dr Campbell-McBride un ieguvusi GAPS konsultanta sertifikātu. Lekcijā ieskicēšu GAPS programmas un diētas pamatprincipus. GAPS diētas pamatā ir doma, ka cilvēka smadzeņu darbību tiešā veidā ietekmē tas, cik vesela vai slima ir zarnu mikroflora. Līdz ar to, atveseļojot zarnu traktu, iespējams uzlabot smadzeņu darbību un atjaunot tās funkcijas pilnīgi vai daļēji. Ne tikai uzskaitīšu aizliegtos un vēlamos produktus, bet došu padziļinātu skaidrojumu, kāds tiem sakars ar autisma spektra slimībām. Norādīšu uz literatūras avotiem saistībā ar šo un līdzīgām diētām.   Plašāku Lekcijas Aprakstu lasi šeit   SAITE UZ LEKCIJAS PREZENTĀCIJU TE

Lekcija Homeopātija, CEASE terapija un Autisms

Latvijas Autisma Apvienības telpās Torņa ielā 4, Rīgā, 2014. gada 17. aprīlī plkst. 17.00

Lekcijā īsi ieskicēšu galvenos homeopātijas filozofijas un praktiskos aspektus (kā notiek homeopāta un pacienta sadarbība, ka sir homeopātiskie preparāti, utt.), bet vairāk runāšu par homeopātijas iespējām atbalstīt cilvēkus ar autiskā spektra diagnozi. Īpaši uzsvēršu nīderlandiešu homeopāta Tinus Smits darbu - CEASE terapiju. Minēšu piemērus par veiksmīgiem autisma ārstēšanas gadījumiem. Padalīšos ar savu nelielo pieredzi homeopātijas studentu klīnikā, konsultējot 10 gadīgo Benu. Došu informāciju par resursiem attiecībā uz CEASE terapiju, homeopātiju un autismu (arī Aspergera sindromu) – gan grāmatas, gan interneta vietnes.   Plašāku Lekcijas Aprakstu lasi šeit    SAITE UZ LEKCIJAS PREZENTĀCIJU TE


  ==================================================================================================

PIRMS LASI KO TĀLĀK, TEV JĀSĀK AR ŠO VIDEO LEKCIJU

  ==============================================================================================================


Aprīlis - AUTISMA ATPAZĪSTAMĪBAS MĒNESIS

Vai varam vainot tikai gēnus - pārdomas Pasaules Autisma dienā  2. aprīlis 2014

Tagad lasi rakstu bloga formātā šeit 


Informācijas avoti par Autismu, iemesliem, risinājumiem

Klausies šīs lieliskās lekcijas/intervijas un domā līdzi. Dr Mercolas Intervijā Dr Natasha Campbell-McBride skaidro, kāpēc mums šobrīd ir daudzu mentālo saslimšanu (tai skaitā autisma) epidēmija un vai varam ko darīt, ja tas skāris mūsu bērnus vai tuviniekus. Autore runā par GAPS diētu kā iespējamo ceļu uz atveseļošanos. Šai lekcijai var saglabāt un izdrukāt arī intervijas tekstu, ko silti iesaku izdarīt, lai labāk varētu sekot līdzi teiktajam.


Noderīgas interneta vietnes

 Informācijai skaties arī  CEASE Terapija un Autisms  Homeopātijas sadaļā

 

Grāmatas par Autismu un risinājumiem

Zemāk dažas iedvesmojošas grāmatas par autisma tēmu. Kā palīdzēt ar dabiskiem līdzekļiem.


Vai Autismu izraisa vakcīnas?

Vai vakcīnas ir vienīgais autisma cēlonis? Nē.
Bet tām pilnīgi noteikti IR saistība ar autiskā spektra simptomu attīstību.

Grāmatas par vakcīnām un autismu:

 Lasi un skaties internetā:

Pētījumi, kas apstiprina autisma saistību ar vakcīnām:


Autisms un Diēta

Autismam ir vistiešākais sakars ar to, ko bērns ēd. Mainot ēdienkarti (noņemot glutēnu, pienu, soju, kukurūzu, pārtikas krāsvielas un pārstrādātu pārtiku vispār, kā arī pievienojot trūkstošās minerālvielas un vitamīnus), iespējams uzlabot autiskā spektra simptomus. Autiskā spektra bērniem iesaka vairākas diētas, bet, kā likums, tās visas būs diētas bez glutēna un bez piena - GF/CF, SCD, GAPS, PALEO, Oksalātu diēta un citas. 

www.NourishingHope.com lapā piesakies un bez maksas saņem 4 lieliskus Julie Matthews rakstus par Zarnu trakta veselības saistību ar Autismu, un ne tikai - rakstos tiek minēts arī Uzmanības deficīta sindroms, Alerģijas, Astma, Ekzēma utt.

3 min intervija ar Julie Matthews (grāmatas Nourishing Hope for Autism autores), kur viņa skaidro, kāpēc 

Šajā 7 min video Julie Matthews skaidro sīkāk, kā autisms saistīts ar zarnu trakta veselību


The Kid-Friendly ADHD & Autism Cookbook

Attēli no www.amazon.co.uk


Veiksmes stāsti

Lasi daudzos veiksmes stāstus zemāk sadaļā Vai Homeopātija var palīdzēt


Vai Homeopātija var palīdzēt? Pieredzes stāsti

Video par ģimeņu pieredzi, atveseļojot savus bērnus no autisma ar Homeopātiju

Lasi vairāk sadaļā Homeopātija un Autisms


MMS - brīnumlīdzeklis Autismam? 28. mai 2015    

Lasi šo rakstu bloga formātā te


Bezvadu internets un Autisms?

http://www.clearlightventures.com/blog/2015/9/11/the-emerging-link-between-wireless-and-autism


Autisms - Parazīti - Vakcīnas 03.05.2016

Noklausies Robin Goffe lekciju AutismOne konferencē un gūsi jaunu skatu uz autisma epidēmiju pasaulē. Žēl, ka neredzam pašu prezentāciju, bet varbūt tā ir labāk.


Dr Kurt Woeller - kas palīdz autismam 29.05.2016


Defeat Autism Now! ārsts Kurt Woeller uzskaita, kas viņa pieredzē visvairāk palīdz autiskā spektra bērniem:

 • diēta - GF/CF (bez glutēna, bez kazeīna)
 • vitamīni - Metil-B12 injekcijas, cinks, magnijs, selēns, kalcijs
 • mencu aknu eļļa
 • mazināt vīrusu daudzumu organismā
 • mazināt raugus (Candida) organismā
 • smago metālu attīrīšana
 • hiperbārā skābekļa terapija
 • u.c.


Biomedicīniskā pieeja autismam

Biomedicīniskā pieeja autismam ir sistemātiska pieeja, kas risina autisma cēloņus, nevis tikai simptomus vai izpausmes. Tā sevī ietver vairākus soļus:

1. Diēta, kas nesatur glutēnu, kazeīnu, soju (GF/CF, SCD, GAPS u.c.), kā arī citus pārtikas alergēnus, ķīmiskas pārtikas piedevas, konservantus utt.

2. Zarnu trakta un gremošanas sakārtošana (Candida mazināšana, pretsēnīšu un pretvīrusu preparātu lietošana, probiotiķi/prebiotiķi, gremošanas fermenti utt.)

3. Organismā trūkstošo vitamīnu un uzturvielu uzņemšana (zivju eļļa, magnijs, cinks, B vitamīni, aminoskābes, D vitamīns, u.c.)

4. Organisma attīrīšana - protokoli smago metālu un citu toksīnu izvadīšanai, CEASE terapijaCandida, parazīti, utt.

5. Imunitātes stiprināšana - alergēnu noteikšana, iekaisumu mazināšana, Homeopātija u.c.

Un citi noderīgi organisma atveseļošanas virzieni, kas katram ir individuāli

http://generationrescue.org/recovery/biomedical-treatment/

http://generationrescue.org/recovery/biomedical-treatment/three-steps/

http://generationrescue.org/recovery/biomedical-treatment/the-big-picture/

http://generationrescue.org/recovery/biomedical-treatment/treatments-to-explore/  - Lielisks raksts, kas parāda, cik daudz ir iespēju pēc būtības palīdzēt autiskā spektra bērniem. Nevis tikai sadzīvot ar diagnozi un simptomiem.


Turpmāk vēl


Paldies Homeopātijas kolēģēm Īrijā Gillian Roufail un Gillian Graham par dāsnumu, daloties ar savām domām, materiāliem un pieredzi

Thanks to my  Homeopathy colleagues Gillian Roufail and Gillian Graham in Ireland  for their generosity in sharing their insights, materials and experience


Copyright: Visas tiesības aizsargātas ©curantur.lv                                                                          Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru

Atbildības atruna. www.curantur.lv autore nav ārste. Viss, ko lasi šajā vietnē, atspoguļo www.curantur.lv autores zināšanas un personīgo pieredzi.  
Šī informācija nav uzskatāma par medicīnisku ieteikumu un nevar to aizvietot. Ja nolem izmēģināt kaut ko no šeit aprakstītā, tā ir tikai un vienīgi Tava atbildība.

 .