Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019Galvenos pētījuma rezultātus lasi te


KOPSAVILKUMS

PĒTĪJUMA DIZAINS

GREMOŠANAS TRAKTA SIMPTOMI (6-GSI)

AUTISMA ĀRSTĒŠANAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA (ATEC)

MENTĀLĀS SINTĒZES NOVĒRTĒJUMAANKETA (MSEC)

AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMU NOVĒRTĒJUMA SKALA (ASD)

NEATBILSTOŠAS UZVEDĪBAS NOVĒRTĒJUMS (ABC)

SENSORĀS JUTĪBAS NOVĒRTĒJUMS (SSP)

VECĀKU VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUMS(PGI-2)

REZULTĀTU APKOPOJUMS

INDIVIDUĀLIE IEGUVUMI BĒRNIEM

SECINĀJUMI
Zīmējums - meitene T-10, kas piedalījās pētījumā
Publicēts ar meitenes mammas laipnu atļauju