Maģistra darba rezultāti atspoguļoti zinātniskajā publikācijā

Ābele, Silvija, Meija, Laila, Folkmanis, Valdis and Tzivian, Lilian. "Specific Carbohydrate Diet (SCD/GAPS) and Dietary Supplements for Children with Autistic Spectrum Disorder" Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., vol.75, no.6, 2021, pp.417-425. https://doi.org/10.2478/prolas-2021-0062

Rakstu bez maksas var lejuplādēt un saglabāt savā datorā.

Plašāku ierakstu par šo lasi te

***

Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


Galvenos pētījuma rezultātus lasi te

KOPSAVILKUMS

PĒTĪJUMA DIZAINS

GREMOŠANAS TRAKTA SIMPTOMI (6-GSI)

AUTISMA ĀRSTĒŠANAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA (ATEC)

MENTĀLĀS SINTĒZES NOVĒRTĒJUMAANKETA (MSEC)

AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMU NOVĒRTĒJUMA SKALA (ASD)

NEATBILSTOŠAS UZVEDĪBAS NOVĒRTĒJUMS (ABC)

SENSORĀS JUTĪBAS NOVĒRTĒJUMS (SSP)

VECĀKU VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUMS (PGI-2)

REZULTĀTU APKOPOJUMS

INDIVIDUĀLIE IEGUVUMI BĒRNIEM

SECINĀJUMI


Zīmējums - meitene T-10, kas piedalījās pētījumā
Publicēts ar meitenes mammas laipnu atļauju


Šī www.curantur.lv sadaļa (informācija, saites) beidzamo reizi pārskatīta 2021. gada 18. decembrī