Sāp austiņas. Kā var palīdzēt homeopātija

https://www.facebook.com/CHEhomeopathy/videos/473729941170715


Lasi arī te

 

Šī www.curantur.lv sadaļa radīta un beidzamo reizi pārskatīta (informācija, saites)  2022. gada 2. maijā