Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


Pētījums tika veikts kā kvantitatīvs, prospektīvs gadījuma-kontroles intervences pētījums, kas ietvēra 10 bērnus ar autiskā spektra traucējumiem (AST), kuriem tika piemērots SCD/GAPS uzturs, kā arī 7 bērnus ar AST, kuri turpināja ierasto uzturu bez jebkādām izmaiņām, kuri tika izmantoti kā Kontroles grupa. Pētījuma ilgums bija 3 mēneši – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. martam.

Bērnu simptomi tika novērtēti, izmantojot septiņas starptautiski validētas anketas. Pētījuma autore anketas bija iztulkojusi latviešu valodā. Pētījuma laikā tika veikta visu septiņu anketu validācija latviešu valodā, anketu tulkojumu caurskatīšanu un atbilstības novērtēšanu veica Ināra Ābelīte no RSU Valodu centra.

Pētījumā bērnu simptomus ar anketu palīdzību novērtēja bērnu vecāki. Vecāki anketas aizpildīja trīs reizes - pētījuma sākumā (janvāris), vidū (marts) un beigās (februāris). Visas anketas aizpildīja gan Intervences grupas, gan Kontroles grupas bērnu vecāki.

Pētījumā tika izmantots terapeitisks uztura plāns - samazināta ogļhidrātu satura uzturs jeb SCD/GAPS diēta (Specific Carbohydrate Diet/Gut and Psychology Syndrome), to papildinot ar izvēlētiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem (sk. attēlu).

Informāciju par Specifisko ogļhidrātu diētu (Specific Carbohydrate Diet, SCD) angļu valodā var lasīt www.breakingtheviciouscycle.info/. Informāciju par Gut and Psychology Syndrome (GAPS) uztura programmu angļu valodā var lasīt www.gaps.me. Abu uztura programmu galvenie principi ir līdzīgi. Galvenās SCD/GAPS uztura vadlīnijas tika izklāstītas vecākiem vairāku klātienes tikšanās reižu laikā, kā arī tika sagatavots informatīvs materiāls izmantošanai mājās.

Pētījuma dizains shematiski parādīts attēlā.