Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


VECĀKU VISPĀRĒJAIS NOVĒRTĒJUMS (PGI-2)


Vecāku vispārējais novērtējums (PGI-2, Parent Global Impressions—Revised-2) ir anketa, kas satur 17 jautājumus, kas šķērsgriezumā, ļauj novērtēt dažādus bērna simptomus, skatoties gan no valodas, uzmanības noturības, GIT simptomu, miega kvalitātes, uzvedības, jutīguma, agresijas utt. viedokļa. Šī anketa būtībā aptver visas citās anketās atspoguļotās jomas, un dod vispārēju priekšstatu par bērna progresu.

Vecākiem bija jānovērtē bērna simptomu izmaiņas pētījuma vidū (februāris) un beigās (marts), salīdzinot ar situāciju kopš pētījuma sākuma. Vērtējums jāizdara 17 kategorijās, izmantojot septiņu ballu skalu – no -3 (daudz sliktāk), -2 (sliktāk), -1 (nedaudz sliktāk) līdz 0 (nav izmaiņu), 1 (nedaudz labāk),  2  (labāk) un 3  (daudz labāk).

Šajā attēlā, skaidrāk kā jebkuras citas anketas datu apkopojumā, redzams, ka, salīdzinot grupu vidējos rādītājus, Kontroles grupā nav praktiski nekādu izmaiņu pētījuma laikā, kamēr Intervences grupā pret iedomātu nulles punktu pētījuma sākumā (janvāris), jau februārī bija redzams uzlabojums, kurš turpinājās līdz pētījuma beigām. Kopš pētījuma sākuma Intervences grupa uzrādīja 43 % uzlabojumu (p 0,05), kamēr kontroles grupa – tikai 14 %. Šis vecāku novērtējums bērna situācijai ar tik būtiskiem uzlabojumiem trīs mēnešu laikā ir viens no galvenajiem pētījuma rezultātiem, kam pamatā, iespējams, ir GIT simptomu uzlabošanās, lai gan tie ne visai skaidri parādījās 6-GSI anketās.

Vecāku vērtējums visās 17 bērnu simptomu kategorijās pētījuma beigās (martā) parādīts 25. attēlā. Vizuāli redzams, cik daudz būtiskāki ir uzlabojumi Intervences grupā, kur kā ar vislielāko uzlabojumu var izcelt bērnu pozitīvo garastāvokli, uzmanības noturību, GIT simptomu mazināšanos, kā arī valodas uztveri un sapratni un mazāk izteiktu niķošanos.

Būtiski uzsvērt šeit labi attēloto GIT simptomu mazināšanos, kas, pateicoties SCD/GAPS uzturam, noteikti ir pamatā arī pārējo simptomu labajām izmaiņām. GIT simptomu novērtējums šajā anketā, iespējams, ir objektīvāks (jo atbildāms vienā jautājumā) nekā 6-GSI anketā, kur vecāki nereti nespēja izvēlēties pareizo atbildi starp vairākām dotajām, kas beigās apgrūtināja datu apkopošanu un neļāva izdarīt objektīvus secinājumus.

 

PGI-2 / autisko izpausmju stāsts īsumā:

  • vecāku vispārējais novērtējums liecināja, ka pētījuma laikā Intervences grupā bērniem kopējais uzlabojums bija 43 %,
  • lielākais ieguvums - bērnu pozitīvais garastāvoklis, uzmanības noturība, gremošanas simptomu mazināšanās, labāka valodas uztvere un sapratne, mazāk niķošanās epizožu.