Dabas dziednīca

                      Dabā ir viss, lai mēs būtu veseli
Te pamazām krāsies informācija par augu spēku un spēju mums palīdzēt kļūt veselākiem. Pagaidām tās būs norādes uz rakstiem, pārsvarā angļu valodā


Pienenes


Turpmāk vēl

Šī www.curantur.lv sadaļa (informācija, saites) beidzamo reizi pārskatīta 2022. gada 12. martā