Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


NEATBILSTOŠAS UZVEDĪBAS NOVĒRTĒJUMS (ABC)


Kā rāda anketas nosaukums, tā izvērtē bērnu uzvedību un ar to saistītās grūtības.  Neatbilstošas uzvedības novērtējums (ABC, Aberrant Behaviour Checklist), galvenokārt, ataino bērnu uzvedību, vērtējot no aizkaitināmības, sociālās noslēgtības, stereotipiskas uzvedības, hiperaktivitātes, neatbilstošas runas rakursa. Anketas 58 jautājumi sagrupēti 5 grupās:

  1. aizkaitināmība/uzbudināmība
  2. letarģija, sociālā noslēgtība
  3. stereotipiska (atkārtota) uzvedība
  4. hiperaktivitāte, nepaklausība
  5. neatbilstoša runa.

Jo augstāks punktu skaits anketā, jo vairāk uzvedības problēmu. Pozitīvu bērna uzvedības izmaiņu gadījumā tiek sagaidīta punktu samazināšanās ABC anketā.

ABC anketu vecāki aizpildīja pētījuma sākumā (janvāris) un beigās (marts).

Intervences grupas vidējie ABC rādītāji no pētījuma sākuma (janvāris) līdz pētījuma beigām (marts) samazinās par 29 % (p 0,01), kamēr Kontroles grupā nebija būtisku izmaiņu.

Skatoties tuvāk, kurās apakškategorijās uzlabojumi uzvedības ziņā vislielākie, dati liecina, ka Intervences grupā visbūtiskāk mazinājusies bērnu aizkaitināmība (p<0,01) un hiperaktivitāte (p 0,02). Nelieli uzlabojumi vērojami arī pārējās simptomu kategorijās – Letarģija/Sociālā noslēgtība, Neatbilstoša runa un Stereotipiska uzvedība. Kontroles grupā nav būtisku uzlabojumu neatbilstošas uzvedības novērtējumā. Arī ABC anketa vecāku vērtējumā parāda būtiskas atšķirības starp Intervences un Kontroles grupām pētījuma trīs mēnešu periodā.


ABC / Neatbilstošas uzvedības stāsts īsumā:

  • neatbilstošas uzvedības novērtējums pētījuma ietvaros uzrādīja -29 % samazinājumu Intervences grupā
  • visizteiktāk mazinājās aizkaitināmība un hiperaktivitāte.