Pētījums par uzturu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Uzturs ar samazinātu ogļhidrātu saturu (SCD/GAPS) autiskā spektra simptomu mazināšanai bērniem - pilotpētījums  

Maģistra darbs

Darba autore Silvija ĀBELE

Darba vadītāja Dr Med Asoc. prof. Laila MEIJA

 Latvijas Universitāte Studiju programma UZTURZINĀTNE

Rīga 2019


REZULTĀTU APKOPOJUMS 


Vienā grafikā apkopoti visu anketu grupu vidējie vērtējumi. Tā kā četrām no izmantotajām anketām uzlabojuma gadījumā tika sagaidīts punktu skaita samazinājums jeb % izmaiņas negatīvajā virzienā, tad, lai šos rezultātus varētu salīdzināt ar tām anketām, kurās sagaidīja pozitīvu % izmaiņu, tad tika nolemts normalizēt visas izmaiņas uz pozitīvo virzienu.

Rezultāts redzams attēlā, kas dod labu priekšstatu par pētījuma rezultātiem. Visās anketās ieraugām, ka bērni Intervences grupā pētījuma laikā ir guvuši izmaiņas labākas veselības un uzvedības, un pašsajūtas ziņā, pateicoties ģimenē ieviestajām uztura izmaiņām pēc SCD/GAPS vadlīnijām, kā arī pētījumā ieteiktajiem un bērniem dotajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Ja vēl atceramies, ka vecāki ziņoja par 40-80 % līdzestību, ieviešot uztura izmaiņas, tad varam tikai iedomāties, kādi būtu bērnu veselības ieguvumi, ja vecāku iesaiste būtu 100 %!

 

Pētījumā Intervences grupa uzrādīja uzlabojumus par 13-43 % dažādos AST aspektos. 

Neskatoties uz mazo pētījuma dalībnieku skaitu, daļa rezultātu ir statistiski ticami. Pētījuma rezultāti ir salīdzināmi ar līdzīgu pētījumu - Adams et al. (2018).

Lai apstiprinātu šos rezultātus, būtu nepieciešams apjomīgāks pētījums ilgākā laika periodā.