Samuels Hanemans

Homeopātijas pamatlicējs ir vācu ārsts Samuels Hanemans (Samuel Hahnemann) (1755-1843)

Homeopātijai ir vairāk  nekā 200 gadu sena vēsture

 http://www.alternativevet.org/FAQ_homeopathy.htm                 Samuel Hahnemann
http://www.alternativevet.org/FAQ_homeopathy.htm


Un tomēr es viņu nobildēju:)

Turpmāk vēl